Сектор за надзор и предострожност у животној средини на 18. Генералној скупштини IMPEL-a

Сектор за надзор и предострожност у животној средини на 18. Генералној скупштини IMPEL-a

Сектор за надзор и предострожност у животној средини учествовао је у раду 18. Генералне Скупштине IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)  која је одржана у Бечу у периоду од  10.-12. децембра 2018. године.

18. Генерална Скупштина ИМПЕЛ-а одржана је у атмосфери промена које предстоје овој мрежи. Промене се огледају првенствено у погледу финансирања од стране Европске комисије, а све као последица све већег значаја коју ИМПЕЛ има у Европи.  Као партнера у спровођењу своје политике ИМПЕЛ мрежу је препознала и  Европска комисија ( Environmental Compliance Assurance). Представљен је Извештај о имплеметационим изазовима у 2018. години и програм рада ИМПЕЛ-а у 2019. години. Посебно треба нагласити да је у  2019. години планирана реализација програма који ће обухватити земље Западног Балкана. Програм има за циљ подизање свести свих учесника у ланцу спровођења прописа из области заштите животне средине.