Сектор за надзор и предострожност у животној средини Министарства на 16. главној скупштини ИМПЕЛ-а

Сектор за надзор и предострожност у животној средини Министарства на 16. главној скупштини ИМПЕЛ-а

1На 16. Генералној Скупштини Мреже Европске уније за спровођење и примену права животне средине (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)  - ИМПЕЛ, одржаној од 6. до 7. децембра 2107. године у Талину, Министарство заштите животне средине, Сектор за надзор и предострожност у животној средини, по први пут је узело учешће у раду скупа као пуноправни члан. На овогодишњој Генералној Скупштини, којом је званично обележено и 25. година постојања ИМПЕЛ мреже, присутни су укратко упознати са активностима инспекције за заштиту животне средине Министарства.  Презентовано је учешће инспекције у раду регионалних  радионица из области заштите природе, ИППЦ, управљања отпадом, заштити вода и аерозагађењу. Дан уочи Генералне Скупштине одржан је редован састанак националних координатора, на коме је такође приказан рад инспекције за заштиту животне средине. Укључивање у рад ИМПЕЛ мреже омогућава, између осталог, директну подршку и размену искустава са земљама Европе и од изузетног је значаја за рад инспекције за заштиту животне средине у сврху остваривања стандарда успешности и напретка.