Перманентnо образовање 2018.

Перманентnо образовање 2018.

Перманентно образовање и јачање компетенција инспекција, на свим нивоима, један је од предуслова за напредак у области заштите животне средине у целини.

Сектор за надзор и предострожност у животној средини, Министарства заштите животне средине је 2017. године започео активности перманентног обрзовања кроз 5 тренинга за 100 локалних инспектора из 100 градова и општина. Закључено је да унапређење уједначености, ефикасности и квалитета примене прописа није могуће спровести само кроз инспекцијски надзор. На основу исказаних потреба инспектора планирани су семинари за 2018. годину.

Перманентно образовање током 2018. године је осим инспектора за заштиту животне средине на свим нивоима укључило релевантне инспекције других министарстава, судије, тужиоце, органе који издају дозволе, стручне организације, представнике привреде, научне институције и невладине организације, које су међусобно вишеструко повезане у спровођењу прописа из области заштите животе средине у оквиру својих надлежности.

Активности перманентног образовања 2018. године Сектор је реализовао је кроз три тематска семинара:

  • ЗАШТИТА ПРИРОДЕ - надзор и предострожност, Тара, 27 - 30.06.2018. године
  • ОТПАД - надзор и предострожност, Бор, 25 - 27.09.2018. године
  • ИНДУСТРИЈСКЕ ЕМИСИЈЕ - надзор и предострожност, Стара Пазова, 10 - 1.11.2018. године

Посебна новост су биле панел дискусије које су отвориле врата за заједничко координисано решавање вишегодишњих проблема у области заштите животне средине.

Извештај можете преузети овде.