Sekretar Ministarstva

Ivana Jokić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/3014-325
e-adresa: ivana.jokic@eko.gov.rs