Pomoćnici ministra

Aleksandra Imširagić Đurić

Sektor za upravljanje životnom sredinom

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/323-2571
e-adresa: aleksandra.imsiragic@ekologija.gov.rs


Jasmina Jović

Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/313-1359
e-adresa: jasmina.jovic@ekologija.gov.rs


Sandra Dokić

Sektor za stratesko planiranje, projekte, međunarodnu saradnju i evropske
integracije

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/313-2936
e-adresa: sandra.dokic@ekologija.gov.rs


Filip Abramović

Sektor za otpad i otpadne vode

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/313-2572
e-adresa: filip.abramovic@ekologija.gov.rs


Dejan Furjanović

Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini

Adresa: dr Ivana Ribara 91,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/228-5089
e-adresa: dejan.furjanovic@ekologija.gov.rs