Pomoćnici ministra

Aleksandra Imširagić Đurić

Sektor za upravljanje životnom sredinom

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/323-2571
e-adresa: aleksandra.imsiragic@eko.gov.rs


Jasmina Jović

Sektor za zaštitu prirode, vazduha i ozonskog omotača

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/313-1359
e-adresa: jasmina.jovic@eko.gov.rs

 


Dušan Čarkić

Sektor za međunarodnu saradnju, projekte i klimatske promene

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/313-2575
e-adresa: dusan.carkic@eko.gov.rs


Tatjana Kaluđerović

Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/313-2572
e-adresa: tatjana.kaludjerovic@eko.gov.rs


Dejan Furjanović

Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini

Adresa: dr Ivana Ribara 91,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/228-5089
e-adresa: dejan.furjanovic@eko.gov.rs


Vanja Mandić

Sektor za finansijsko upravljanje i kontrolu

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Tel. 011/313-2936
e-adresa: vanja.mandic@eko.gov.rs