Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Елемиру, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Елемиру, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-др.закон и 95/18-др.закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Елемиру, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад. 

Увид у достављени ажурирани Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Одељења за привреду, Одсека за заштиту и унапређење животне средине, Градске управе Града Зрењанина, ул. Слободана Бурсаћа бр. 4, Зрењанин, сваког радног дана од 11 до 13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

 Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Дана 8. септембра 2022. године са почетком у 11 часова, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у Мултимедијалној сали Градске управе Града Зрењанина, канцеларија бр. 101, на адреси Трг Слободе бр. 10.