Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документу ажурирани Извештај о безбедности за комплекс ТЕНТ Б, оператера ЈП ЕПС Београд

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документу ажурирани Извештај о безбедности за комплекс ТЕНТ Б, оператера ЈП ЕПС Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-др.закон и 95/18-др.закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс ТЕНТ Б, оператера ЈП ЕПС Београд. 

Увид у достављени ажурирани Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама (хол у приземљу) управе Градске општине Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, Обреновац, сваког радног дана од 11 до 13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Дана 20. априла 2023. године са почетком у 11 часова, биће одржана презентација и јавна расправа у великој сали (II спрат) Градске општине Обреновац, на адреси ул. Вука Караџића бр. 74, Обреновац.