Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, поднет од привредног друштва „Brem Group“ д.о.о. Београд

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, поднет од привредног друштва „Brem Group“ д.о.о. Београд

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, поднет од привредног друштва „Brem Group“ д.о.о. Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу.

Активности које привредно друштво „Brem Group“ д.о.о. Београд намерава да предузима је биолошки третман неопасног и опасног отпада.

 Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу mirjana.todorovic@eko.gov.rs

Увид у поднети Захтев може се извршити уз претходну најаву, у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h