Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, поднетог од Опште болнице „Др. Лаза К. Лазаревић“ Шабац.

Надлежни орган обавештава јавност да је Општа болница „Др. Лаза К. Лазаревић“ Шабац, поднела захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу.

Општа болница „Др. Лаза К. Лазаревић“ Шабац планира да врши физичко - хемијски третман отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: otpad@eko.gov.rs