EKSPLOKAM D.O.O, Брус - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус

EKSPLOKAM D.O.O, Брус - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће EKSPLOKAM D.O.O, Мике Ђорђевића бр.2 37220 Брус, поднело Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус, заведен под бројем 353-02-00433/2023-03 од 09.02.2023. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту и да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.