Zahtevi za određivanje obima i sadržaja

Nosilac projekta preduzeće HOTS KOP d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Tonjak'' kod Sjenice

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

21.02.2024.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata Beogradskog metroa, Linija 1, Faza 2

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

07.02.2024.

Nosilac projekta Fabrika kartona „Umka“ doo iz Beograda - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Fazna dogradnja objekta pripreme papirne mase, KO Umka, Beograd – Čukarica

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

11.01.2024.

„Elixir Prahovo“ d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja terminala sumporne kiseline na kp.br. 2300/1 KO Prahovo, na teritoriji opštine Negotin

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

20.12.2023.

''MMF cop'' d.o.o, iz Sjenice - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Vetreno brdo'', KO Buđevo, na teritoriji SO Sjenica

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

05.12.2023.

''Zorka - keramika'' d.o.o, iz  Beograda - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije gline iz ležišta ''Damnjanovića brdo'' i ''Latkovac'', KO Donje Crniljevo, SO Koceljeva

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

13.11.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja brze saobraćajnice IB reda: Slepčević – granični prelaz Badovinci (Pavlovića most)

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

28.08.2023.

''MATOVAC'' d.o.o, iz Ivanjice - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Laz''

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

25.08.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 miliona tona rude godišnje

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

07.08.2023.

Nosilac projekta Agencija za upravljanje lukama, Beograd - Zahtev za određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: izgradnja terminala za rasute terete nove luke u Beogradu

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

03.08.2023.