Zahtevi za određivanje obima i sadržaja

„Eliksir Zorka – mineralna đubriva“ d.o.o. Šabac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenje opasnog i neopasnog otpada, u okviru kompleksa „Eliksir Zorka d.o.o. RJ Eko Lager Šabac

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

20.06.2024.

''ABM International'' d.o.o, Horgoški put 158, Palić: Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera, mermerisanih krečnjaka i krečnjaka kao karbonatne sirovine iz ležišta ''Ponorac''

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

15.05.2024.

Srpska fabrika stakla iz Paraćina: Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Rekonstrukcija objekta peći P1 sa aneksom

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.

13.05.2024.

JP ''Putevi Srbije'': Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje II faze severne obilaznice grada Kragujevca

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

09.05.2024.

„Eliksir Zorka – mineralna đubriva“ d.o.o. Šabac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

26.04.2024.

„Kolubara – Građevinar“ d.o.o, Lazarevac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta ''Nepričava''

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

22.04.2024.

Nosilac projekta „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor–Rudnik bakra Majdanpek - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta otkopavanja površinskog kopa Severni Revir u rudniku bakra Majdanpek

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

01.04.2024.

Nosilac projekta „Elixir Craft“ d.o.o. Šabac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje otpada

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

15.03.2024.

Nosilac projekta preduzeće HOTS KOP d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Tonjak'' kod Sjenice

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

21.02.2024.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata Beogradskog metroa, Linija 1, Faza 2

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

07.02.2024.