Zahtevi za određivanje obima i sadržaja

''Drumovi A&D'' d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacija krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen u ležištu „Kulare“, selo Jabukovac kod Negotina

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

26.09.2022.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), na kat. parcelama u KO Cvetojevac, KO Jovanovac,

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

16.09.2022.

IGM ''MLADOST'' d.o.o, iz Leskovca, Puškinova bb - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu ''Batulovce''

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

12.08.2022.

"MARLO GREEN" d.o.o. Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje medicinskim otpadom na katastarskim parcelama br. 2220, 2225 i 2221 KO Vinča

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

22.07.2022.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26 - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uređenja reke Save iskopom materijala iz korita duž plovnog puta i izgradnjom

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

13.07.2022.

JP "Putevi Srbije" - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje brze saobraćajnice - državnog puta IB reda od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

08.07.2022.

"Hansgrohe" d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

02.07.2022.

„ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. ŠABAC - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Skladište neorganskih kiselina i ostalih tečnih otpadnih materijala na katastarskoj parceli broj 6915/39 KO Šab

       Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

22.06.2022.

JKP „Beogradski metro i voz“ - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta: izgradnje objekta Beogradskog metroa, Linija 1, Faza 1, zaveden pod br. 353-02-01863/2022-03

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

09.06.2022.

"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" d.o.o., Šabac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Skladište neorganskih kiselina i ostalih tečnih otpadnih materijala, KO Šabac

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

09.06.2022.