Zahtevi za odlučivanje o potrebi

„CANCAR KOP“ d.o.o. Bukovik - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije mermera iz ležišta „Cancar“ na Venčacu kod Aranđelovca

Na osnovu čl. 10. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministartsvo zaštite životne sredine daje sledeće

01.02.2023.

„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja rulne staze sa pripadajućom izolovanom pozicijom za parkiranje vazduhoplova na aerodromu „Konstantin Veliki“

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

31.01.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izmene metode otkopavanja u borskoj jami – ležište rude bakra „Borska reka“ iznad kote K-235

Na osnovu čl. 10. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

31.01.2023.

''Rudnik'' d.o.o Rudnik - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije polimetaličnih ruda ležišta ''Rudnik'' – Rudnik

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

27.01.2023.

Narodne banke Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 10. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

29.12.2022.

Dom zdravlja Voždovac - Zahtev za odlučivanje o potrebi za projekat tretman infektivnog medicinskog otpada

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

09.12.2022.

''TRANSVER'' d.o.o., Ruma - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Save, KO Mrđenovac, na teritoriji grada Šapca

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

09.12.2022.

''RAPID'' d.o.o, iz Rume - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Save, KO Drenovac, na teritoriji grada Šapca

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

09.12.2022.

SATR ''ALEH-R'', iz Svilajnca, Dimitrija Katića - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz reke Velike Morave

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

30.11.2022.

Dom zdravlja Niš - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Postrojenje za tretman medicinskog infektivnog otpada Doma zdravlja Niš

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

24.11.2022.