Zahtevi za odlučivanje o potrebi

„Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd: Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Fazna sanacija mosta preko reke Velike Morave na pruzi Markovac-Resavica

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

14.05.2024.

''Elektromreža Srbije'' a.d., Direkcija za investicije Beograd: Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dalekovoda DV 110 kV broj 113/6, od TS Niš 1 do stuba br. 74

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

13.05.2024.

''Elektromreža Srbije'' a.d., Direkcija za investicije Beograd: Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dalekovoda DV 110 kV broj 113/7, od stuba br. 74 do stuba br. 168

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

09.05.2024.

Opština Surdulica: Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Izgradnja sportskog centra „Vodeničište“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

08.05.2024.

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Teodora Drajzera

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

26.04.2024.

''NISKOGRADNJA C&M'' d.o.o. Ćuprija, Ogranak Šljunkara, iz Paraćina - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa sa spruda uz desnu obalu, iz korita reke Velike Morave

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

24.04.2024.

''BALKAN GOLD'' d.o.o, Novi Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije borata ležišta ''Piskanja''

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

22.04.2024.

Nosilac projekta, GUPIX NBG d.o.o., Beograd – Zemun, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Stambeno poslovni objekat ”Kula M2”

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

17.04.2024.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Izgradnja stambenog objekta Su+P+Pk na k.p.br.1137/17 KO Konjska Reka, površine 82,84 m2 , na teritoriji opštine Bajina Bašta, na području NP „Tara“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

11.04.2024.

''NISKOGRADNjA RADOSAVLjEVIĆ'' d.o.o. Ćuprija - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa sa spruda uz desnu obalu, iz korita reke Velike Morave

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

10.04.2024.