Zahtevi za odlučivanje o potrebi

„HEDVIGA WTE“ d.o.o. Beograd - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat mobilnog postrojenja za mehanički tretman neopasnog otpada

Na osnovu čl. 10. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

27.09.2022.

''Vodogradnja'' d.o.o. Pukovac - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Nacionalne kuće BRUS 2, spratnosti Su+P+1, na  k.p.br. 8/21, KO Brzeće, na teritoriji opštine Brus

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

27.09.2022.

Srđan Bratić, Grocka ul. Zlatiborska br.2a - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Izgradnja vikend objekta na kp.br. 1558/36 KO Mala Reka, Nacionalni park „Tara“, Kaluđerske bare, Bajina Bašta

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

27.09.2022.

„MK Mountain Resort“ doo Kopaonik - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela sa pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu na k.p. br. 1504/143, 1504/141, 2457/12 i 2457/14

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

27.09.2022.

"ELIXIR PRAHOVO" d.o.o., Prahovo - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje i rekonstrukcije skladišta neorganskih kiselina, otpadnih tečnosti i praškastih materijala na katastarskoj parceli br. 2300/1 KO Prahovo

Na osnovu čl. 10. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministartsvo zaštite životne sredine daje sledeće

26.09.2022.

Opšta bolnica Bor, ul.Dr Dragiše Mišovića broj 1, Bor, - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta  Tretman infektivnog medicinskog otpada u  postrojenju u Opštoj bolnici Bor

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

19.09.2022.

''NISKOGRADNjA RADOSAVLjEVIĆ'' d.o.o. Ćuprija - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa sa spruda uz desnu obalu, iz korita reke Velike Morave

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

16.09.2022.

''NM KOP'' d.o.o. Beograd – Novi Beograd, Surčinska 225 B - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska na površinskom kopu ''Jakovo II''

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

16.09.2022.

„Belgrade airport” d.o.o. Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – rekonstrukcija postojeće poletno-sletne staze (12-30) na aerodromu „Nikola Tesla“ na delu k.p. br. 5265 KO Surčin

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

13.09.2022.

''KARIN KOMERC MD'' d.o.o, iz Veternika - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

12.09.2022.