Zahtevi za odlučivanje o potrebi

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Hotela-Kopaonik na KP br. 1504/40 KO Kopaonik

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

20.09.2021.

JP ''Elektromreža Srbije'' - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uvođenja postojećih dalekovoda DV 220 kV br.204 TS Bajina Bašta - TS Beograd 3 i DV 220 kV br.213/2 TS Obrenovac - TS Beograd 3

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

01.09.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" D.O.O., Bor - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Prerada topioničke šljake u Serbia Zijin Copper - Bor

Na osnovu člana 10. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

27.08.2021.

''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina''

Na osnovu čl. 10. stav 1. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

24.08.2021.

zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta ozakonjenja izvedenih radova na izgradnji objekta pristaništa, ukupne dužine 176,92 m, visine 7,8 m i širine 1,6 m, na obali Save, u Šapcu

Na osnovu čl. 10. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministartsvo zaštite životne sredine daje sledeće

11.08.2021.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Moravice, na delu k.p.br. 2074, KO Lopaš

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

09.08.2021.

''Evropa komerc'' d.o.o, Petrovac na Mlavi - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Velike Morave na teritoriji grada Požarevca

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

05.08.2021.

"Silver Kop Development" d.o.o., Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - kompleksa fazne izgradnje objekata za turistički smeštaj, KO Kriva Reka na teritoriji opštine Brus

Na osnovu čl. 10. stav 1. i stav 2. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

29.07.2021.

''ABK'' d.o.o, Bogatić - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  rečnog nanosa iz korita reke Drine, na lokaciji ''Savkovača''

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

28.07.2021.

"Bonis EKO Stalac" d.o.o., Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje MHE “Stalać”, na reci Južna Morava, na katastarskim parcelama u okviru KO Grad Stalać, opština Ćićevac

Na osnovu čl. 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

22.07.2021.