Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње деонице аутопута Е-761 од Крушевца (Кошеви) до Адрана km 27+600 – km 81+476.86 на територији општина Ћичевац и Варварин

Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње деонице аутопута Е-761 од Крушевца (Кошеви) до Адрана km 27+600 – km 81+476.86 на територији општина Ћичевац и Варварин

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

                                                                          О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
          Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  фазне изградње деонице аутопута Е-761 од Крушевца (Кошеви) до Адрана km 27+600 – km 81+476.86 на територији општина Ћичевац и Варварин, Града Крушевца, општина Трстеник и Врњачка Бања и града Краљева.

           Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске општине Краљево, Трг Јована Сарића бр. 1, 36000 Краљево, као и на службеном сајту Министарства.
                
                   Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

                         Дана 10.8.2021. године са почетком у 1200 часова, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и кризног штаба формираног због увођења ванредног стања, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске општине Краљево, Трг Јована Сарића бр. 1, 36000 Краљево.