"MIS JOVANOVIĆ" д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, за пројекат експлоатације мермера као калцијум карбонатне сировине на површинском копу ''Јовановића забран 1''

"MIS JOVANOVIĆ" д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, за пројекат експлоатације мермера као калцијум карбонатне сировине на површинском копу ''Јовановића забран 1''