Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenog objekta betonske baze „Podunavci“ sa pratećim sadržajima na katastarskim parcelama KO Podunavci, na teritoriji opštine Vrnjačka Banja

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

11.04.2024.

„Složna braća d.o.o“, Drmanovići, Nova Varoš - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka ležišta „Radišića brdo“ kod Sjenice kao sirovine za proizvodnju tehničko građevinskog kamena

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

08.04.2024.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazna dogradnja objekta pripreme papirne mase, Beograd – Čukarica

Na osnovu čl. 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5.

05.04.2024.

Agencija za upravljanje lukama, iz Beograda - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje marine u Velikom Gradištu, na teritoriji opštine Veliko Gradište

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

05.04.2024.

JP „Putevi Srbije”, Beograd - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na žšvotnu sredinu projekta fazne izgradnje državnog puta 1B reda br. 28 (M-19.1) Užice-Kadinjača-Bajina Bašta, deonica obilazak Užica, na potezu Zlativorski put

Na osnovu čl. 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” 135/04 i 36/09), čl. Z, 4. i 5.

26.03.2024.

JP „Putevi Srbije“ d.o.o. Beograd - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja brze saobraćajnice IB reda: Slepčević – granični prelaz Badovinci (Pavlovića most)

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

22.03.2024.

„Složna braća d.o.o“ Drmanovići, Nova Varoš - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka ležišta „Radišića brdo“ kod Sjenice kao sirovine za proizvodnju tehničko građevinskog kamena

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3, 4. i 5.

21.03.2024.

''MMF cop'' d.o.o, iz Sjenice - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Vetreno brdo'', KO Buđevo, na teritoriji SO Sjenica

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

14.03.2024.

Nosilac projekta grad Kraljevo - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, KO Kraljevo u Kraljevu, 1 faza -90 000 ES

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3, 4. i 5.

08.03.2024.

„BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT“ DOO, Paraćin - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazna izgradnja turističkog kompleksa u okviru Celine „Etno naselje“, lokalitet „Jaram“, opština Brus

Na osnovu čl. 20. i 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5.

27.02.2024.