Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

"Hansgrohe" d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, u okviru proizvodnog kompleksa (faza 2), Grad Valjevo

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

26.05.2023.

''Elektroprivreda Srbije'' a.d. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije proizvodnih agregata, pratećih i pomoćnih sistema agregata i elektrane, hidromehaničke opreme

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

25.05.2023.

JP ''Srbijagas'' Novi Sad - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG-13 (RG 05-06) Beograd – Valjevo – Loznica

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

16.05.2023.

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uređenja reke Save iskopom materijala iz korita duž plovnog puta i izgradnjom sistema regulacionih objekata od kamena ili materijala iz iskopa za potrebe unapređenja međunarodnog plovnog puta, S.Mitrovica

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

10.05.2023.

„Beogradski metro i voz“-Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro,Linija1,Faza1,na trasi utvrđenoj u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva,saobraćaj i infrastrukture

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3., 4. i 5.

04.04.2023.

JP „Putevi Srbije“ - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje brze saobraćajnice - državnog puta IB reda od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo i rekonstrukciju delova državnih puteva IIA reda

21.03.2023.

''UNIMER'' d.o.o, iz Kruševca - zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dijabaza kao TGK na površinskom kopu ''Grad'' na području SO Rekovac

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

21.03.2023.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja mosta preko reke Dunav kod Ade Huje sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice - opština Palilula

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

20.03.2023.

“TRGOMATIK” D.O.O., Dobanovci – Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Priključni gasovod sa glavnom proizvodnom stanicom (GPS) za komprimovani prirodni gas na teritoriji gradske opštine Surčin

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

20.03.2023.

''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o, iz Beograda - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina'' na teritoriji KO Kosjerić selo, na području SO Kosjerić

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4.

09.03.2023.