Rešenje o odbacivanju zahteva

„Duda Invest“ d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta:

26.01.2023.

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu GRAMMER SYSTEM

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta:

18.01.2023.

"MARLO GREEN" d.o.o, Beograd - poništaj Rešenja

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

23.09.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD,Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogona za konfekcioniranje i kompletiranje poluproizvoda u neelektrični detonator sistema „NONEL“

„TRAYAL Korporacija” AD,Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu možete preuzeti 

05.04.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD, Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogona za proizvodnju uniformno cilindrično namotane gorive trake, sa pratećim energetskim i inf

„TRAYAL Korporacija” AD, Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu možete preuzeti 

05.04.2022.

„TRAYAL KORPORACIJA“ A.D. Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja Eko Park Trajal Kruševac-Postrojenje za tretman otpada plazma postupkom i insineracijom

„TRAYAL KORPORACIJA“ A.D.

05.04.2022.

Elixir Prahovo” d.o.o. Prahova - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: za izgradnju postrojenja za mlevenje fosfata, mosta transportera sa trakom, cevovoda pneumatskog transporta samlevenog fosfata

Elixir Prahovo” d.o.o.

05.04.2022.

„ELIAS ECO“ D.O.O. Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Spalionica medicinskog otpada na lokaciji u Požarevcu KP br.19331/1 KO Požarevac

„ELIAS ECO“ D.O.O.

05.04.2022.

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“- Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“- Rešenje o odbacivanju zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu možete preuzeti 

24.03.2022.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije postojećeg mosta preko Garaškog jezera na državnom putu IIA reda br.150, deonica Aranđelovac (Bukulja) – Belanovci, na km 42+276.798 preko Garaškog

08.02.2022.