Rešenje o odbacivanju zahteva

"Bin Commerce" d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogon Ksantata 3 (KP 1020/10, 2881 i 2885 sve KO Dedine) Kruševac

Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogon Ksantata 3 (KP 1020/10, 2881 i 2885 sve KO Dedine) Kruševac mož

02.02.2023.

„Duda Invest“ d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta:

26.01.2023.

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu GRAMMER SYSTEM

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta:

18.01.2023.

"MARLO GREEN" d.o.o, Beograd - poništaj Rešenja

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

23.09.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD,Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogona za konfekcioniranje i kompletiranje poluproizvoda u neelektrični detonator sistema „NONEL“

„TRAYAL Korporacija” AD,Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu možete preuzeti 

05.04.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD, Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogona za proizvodnju uniformno cilindrično namotane gorive trake, sa pratećim energetskim i inf

„TRAYAL Korporacija” AD, Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu možete preuzeti 

05.04.2022.

„TRAYAL KORPORACIJA“ A.D. Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja Eko Park Trajal Kruševac-Postrojenje za tretman otpada plazma postupkom i insineracijom

„TRAYAL KORPORACIJA“ A.D.

05.04.2022.

Elixir Prahovo” d.o.o. Prahova - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: za izgradnju postrojenja za mlevenje fosfata, mosta transportera sa trakom, cevovoda pneumatskog transporta samlevenog fosfata

Elixir Prahovo” d.o.o.

05.04.2022.

„ELIAS ECO“ D.O.O. Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Spalionica medicinskog otpada na lokaciji u Požarevcu KP br.19331/1 KO Požarevac

„ELIAS ECO“ D.O.O.

05.04.2022.

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“- Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“- Rešenje o odbacivanju zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu možete preuzeti 

24.03.2022.