Општина Рача - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Постројења за пречишћавање пијаће воде на КП бр.235/3 КО Рача

Општина Рача - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Постројења за пречишћавање пијаће воде на КП бр.235/3 КО Рача

Носиоца пројекта: Општина Рача - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Постројења за пречишћавање пијаће воде на КП бр.235/3 КО Рача, можете преузети овде.