Носиоца пројекта:„Pitura” d.o.o.,,Земун - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Фабрике за производњу висококвалитетних боја и лакова за дрво, метал, бетон и путеве "Питура" д.о.о.

Носиоца пројекта:„Pitura” d.o.o.,,Земун - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Фабрике за производњу висококвалитетних боја и лакова за дрво, метал, бетон и путеве "Питура" д.о.о.

Носиоца пројекта: „Pitura” d.o.o.,,Земун - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Фабрике за производњу висококвалитетних боја и лакова за дрво, метал, бетон и путеве "Питура" д.о.о., на кат.парц. бр. 157/29, 157/30, 157/31,157/32, 158/2 162/2 КО Земун поље, можете преузети овде.