Носиоц пројекта: „Нисар“ Стевановић Јовица ПР, Зрењанин - Решење о одбацивању  Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Складиштење неопасног и опасног отпада, на КП Бр. 52/2 и 53/2 КО Александрово, општина Мерошина

Носиоц пројекта: „Нисар“ Стевановић Јовица ПР, Зрењанин - Решење о одбацивању  Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Складиштење неопасног и опасног отпада, на КП Бр. 52/2 и 53/2 КО Александрово, општина Мерошина

Носиоц пројекта: „Нисар“ Стевановић Јовица ПР, Зрењанин - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Складиштење неопасног и опасног отпада, на КП Бр. 52/2 и 53/2 КО Александрово, на територији општине Мерошина, , можете преузети овде.