„НИС“ а.д. Нови Сад-Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Адаптација система за дозирање адитива у дизел гориво приликом утовара на аутопретакалишту на складишту нафтних деривата Смедерево

„НИС“ а.д. Нови Сад-Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Адаптација система за дозирање адитива у дизел гориво приликом утовара на аутопретакалишту на складишту нафтних деривата Смедерево

Носиоца пројекта: „НИС“ а.д. Нови Сад - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Адаптација система за дозирање адитива у дизел гориво приликом утовара на аутопретакалишту на складишту нафтних деривата Смедерево, на кат.парц 518 и 520/1, КО Смедерево, можете преузети овде.