Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Примена система безмазутне потпале котловског постројења блокова Б1 и Б2 - ТЕ "Костолав Б"

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Примена система безмазутне потпале котловског постројења блокова Б1 и Б2 - ТЕ "Костолав Б"

Носиоца пројекта: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Примена система безмазутне потпале котловског постројења блокова Б1 и Б2 - ТЕ "Костолав Б", можете преузети овде.