„Дуда Инвест“ д.о.о., Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња постројења компримованог природног гаса

„Дуда Инвест“ д.о.о., Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња постројења компримованог природног гаса

Носиоца пројекта: „Дуда Инвест“  д.о.о., Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња постројења компримованог природног гаса на кат. парц. бр. 4235 КО Севијно у оквиру постојеће станице за снабдевање возила горивом и ТНГ-ом која се налази на кат.парц.бр. 4235, 4246/2, 4246/29 и 4246/3 КО Севијно, општина Севојно, можете преузети овде.