„AXSYNTHA“ d.o.o. Шабац - Решење о одбацивању Захтева за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Погон за производњу синтетичких смола на делу КП 1/18 КО Јеленча, град Шабац

„AXSYNTHA“ d.o.o. Шабац - Решење о одбацивању Захтева за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Погон за производњу синтетичких смола на делу КП 1/18 КО Јеленча, град Шабац

Носиоца пројекта: „AXSYNTHA“ d.o.o. Шабац - Решење о одбацивању Захтева за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Погон за производњу синтетичких смола на делу КП 1/18 КО Јеленча, град Шабац, можете преузети овде.