Решење о обустављању поступка покренут на захтев „Петрол Пројект“-а  д.о.о., Панчево, а у име носиоца пројекта Рафинерија нафте а.д. Београд

Решење о обустављању поступка покренут на захтев „Петрол Пројект“-а  д.о.о., Панчево, а у име носиоца пројекта Рафинерија нафте а.д. Београд

Решење о обустављању поступка покренут на захтев „Петрол Пројект“-а  д.о.о., Панчево, а у име носиоца пројекта Рафинерија нафте а.д. Београд, можете преузети ОВДЕ.