Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o, iz Beograda - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina'', na teritoriji KO Kosjerić selo, na području SO Kosjerić

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

11.05.2023.

JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI SRBIJE“ - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br. 26 deonica Šabac-Loznica, na administrativnoj teritoriji grada Šapca

Na osnovu člana 25. i člana 29.

08.05.2023.

PD ''Branko Moravac'' d.o.o - zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

11.04.2023.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekta pripreme mase u kompleksu fabrike "UMKA" DOO, opština Čukarica, Grad Beograd, na k.p. br.30633 K.O. Umka

Na osnovu člana 25. i člana 29.

06.04.2023.

''Rudnik'' d.o.o, iz Gornjeg Milanovca - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9. Rudnika i flotacije ''Rudnik'' d.o.o, teritoriji KO Majdan, na području SO Gornji Milanovac

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

08.03.2023.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kompleksu Termoelektrane "Nikola Tesla B", na katastarskim parcelama KO Ušće

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

27.01.2023.

GU Grada Beograda - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Fazne izgradnje Regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

25.01.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

23.01.2023.

''Dahop Utva'' d.o.o. Aleksinac - Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta pogona/linije za toplo cinkovanje čeličnih traka, na k.p. broj 2788, KO Aleksinac varoš, SO Aleksinac

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

16.01.2023.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekata u kompleksu fabrike kamene vune "Knauf Insulation" u Surdulici

Na osnovu člana 25. i člana 29.

14.11.2022.