Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

„SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Rešenje o davanju saglasnosti studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  glavnog rudarskog projekta postrojenja za tretman otpadnih rudničkih voda

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

15.09.2022.

“ SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Rešenje o davanju saglasnosti studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja odlagališta raskrivke „Saraka“

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

15.09.2022.

JP ''Elektromreža Srbije'' - Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

29.08.2022.

''JUGO-KAOLIN'' d.o.o. Beograd - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-722/2022-03, za projekat eksploatacije kvarcnog peska iz ležišta ''Avala'' – Pambukovica kod Uba

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

26.08.2022.

JP „Putevi Srbije“ - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (brza saobr

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

09.08.2022.

"Zastava" - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava", na KP 7405/12 KO Kragujevac 1 i rekonstrukcija dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

09.08.2022.

„Henkel Srbija“ d.o.o., Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja - izgradnja objekata, transportnog mosta za transport gotovih proizvoda,

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

28.07.2022.

SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor – ogranak RBB, iz Bora, Đorđa Vajferta 29 - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa ''Kraku Bugaresku Cementacija 1''

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

11.07.2022.

SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor – ogranak RBB, iz Bora, Đorđa Vajferta 29 - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa ''Kraku Bugaresku Cementacija 1''

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

11.07.2022.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor, na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta flotacijske prerade suve rude na 23,1 Mt godišnje sa površinskog kopa Veliki Krivelj, u Boru

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

05.07.2022.