Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, (sada A.D. Elektroprivreda srbije - Beograd, Balkanska 13) doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta zatečenog stanja TE Kostolac B

Na osnovu čl. 25. i 29.  Zakona o proceni  uticaja na životnu sredinu („Sl.

10.04.2024.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pristana za ukrcavanje i iskrcavanje putnika na stacionaži reke Dunav, u okviru međunarodnog putničkog pristaništa Ram, na teritoriji SO Veliko Gradište

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

29.02.2024.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja mosta preko reke Dunav kod Ade Huje sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice na teritoriji opštine Palilula, na području grada Beograda

Na osnovu člana 25. i člana 29.

07.02.2024.

„Dvoper“ d.o.o. Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta „Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd, na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu,opština Grocka

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

29.01.2024.

AD „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB „Kolubara“ - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta proširenja PK „Polje G“ u rudarskom basenu Kolubara, KO Vreoci na teritoriji opštine Lazarevac

Na osnovu člana 25. i člana 29.

24.01.2024.

Nosioc projekta, preduzeće ''MATOVAC'' d.o.o, iz Ivanjice - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Laz'', KO Šume, na teritoriji SO Ivanjica

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

10.01.2024.

''IVA AGRAR'' d.o.o. - Nepričava, iz Slovca - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije i pripreme krečnjaka kao TGK iz ležišta ''Bajevac'', KO Bajevac, na teritoriji SO Lajkovac

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

10.01.2024.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta „EKSPLOKAM“ d.o.o. Blace, na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko – građevinskog kamena ležišta „Bela Stena“ u selu Žunje, opština Brus

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

29.11.2023.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na trasi državnog puta IIA reda br.111 na k.p. br.4227/4 i 4440 KO Novi Sad II i drugim k.p u KO S. Kamenica

Na osnovu čl. 25. i 29.

14.11.2023.

''Beaz - Plus''d.o.o, iz Aranđelovca-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera, krečnjaka i dolomita kao karbonatne sirovine i sirovine za TGK iz ležišta ''Vinogradi'',KO Banja, SO Aranđelovac

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

13.11.2023.