Rešenje o određivanje obima i sadržaja

"RIO SAVA EXPLORATION" d.o.o., Beograd - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora "Jadar"

Na osnovu čl. 14. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

28.08.2021.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br.26  deonica Šabac - Loznica

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29.

27.08.2021.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora „Jadar“

Na osnovu čl. 14. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

27.08.2021.

JP "Putevi Srbije" - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje državnog puta IB reda, Auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

05.08.2021.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za tretman otpadnih vozila, na k.p. broj 5297/2 KO Kraljevo, Grad Kraljevo

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

02.08.2021.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 2x400 kV Bajina Bašta – Obrenovac

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

02.08.2021.

JP "PUTEVI SRBIJE" - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda, Auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja Požarevac) - Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29.

19.07.2021.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2 (Autoput E-763), Beograd-J. Jadran

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

08.06.2021.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta IB-26

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

07.05.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. Bor – ogranak RBB, iz Bora - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa "Kraku Bugaresku Cementacija 1"

Na osnovu čl. 14. stav 4, i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće

11.03.2021.