Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje puta Novi Beograd-Surčin kao nastavak autoputa E-763 Beograd-Požega i rekonstrukcije kružnog toka (Vinogradska ulica)

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

12.05.2023.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje petlje Vranjska banja na autoputu A1 (E-75) Beograd - Niš – granica sa Severnom Makedonijom, deonica Vladičin Han - Donji Neradovac, grad Vranje

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

12.05.2023.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat: Mobilno postrojenje, koji čine Kleeman Mobirex MR 110 R EVO i Kleeman Mobicat MC 110 Z za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

10.05.2023.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat eksloatacije rečnog nanosa sa vodnog zemljišta reke Kolubare, opština Obrenovac

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

04.05.2023.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta SANU, na teritoriji opštine Stari grad

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

04.05.2023.

Belgrade airport“ d.o.o. Surčin - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje perimetarskog puta – pomoćnog objekta za pristup perimetarskoj ogradi za potrebe održavanja, na aerodromu „Nikola Tesla“

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

18.04.2023.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnja vikend objekta na k.p. br. 941/12 KO Konjska reka ukupne površine 549,00 m², na teritoriji opštine Bajina Bašta, na području NP Tara

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

18.04.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnje autoputa na stubovima na celoj dužini od kraja naplatnog platoa do početka mosta na Savi, na teritoriji opštine Ruma

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

07.04.2023.

„EKO GROCKA“ D.O.O., Grocka - Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

06.04.2023.

Rešenje nosiocu projekta „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, ul. Đorđa Vajferta 29, o potrebi  izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat otvaranja ležišta Borska reka do kote K-455

Na osnovu čl. 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

29.03.2023.