Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat:  raskrsnice na ukrštaju državnog puta IB reda broj 23 (km 170+370) i Ulice Miladina Pećinara sa izgradnjom kružnog toka i prateće infrastrukture

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

17.07.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: kružne raskrsnice je na ukrštaju državnog puta IIA reda broj 160 (km 114+150) i lokalne saobraćajnice ,,Južna“ u industrijskoj zoni Dobričevo

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

17.07.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat:  raskrsnice na ukrštaju državnog puta IB reda broj 23

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

12.07.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: kružne raskrsnice je na ukrštaju državnog puta IIA reda broj 160 (km 114+150) i lokalne saobraćajnice ,,Južna“ u industrijskoj zoni Dobričevo

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

12.07.2024.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambenih objekata sa jednim stanom za povremeni boravak – vikendica

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

11.07.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Izgradnja pruge Zemunsko polje – Aerodrom Nikola Tesla –Nacionalni stadion – reka Sava, faza 1 Deonica Zemunsko polje – Nacionalni stadion

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

09.07.2024.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne rekonstrukcije postojeće transformatorske stanice (TS) 400/110 kV Bor 2 – Opremanje DV polja 110 kV br. E02

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

05.07.2024.

JP Putevi Srbije Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija površinske raskrsnice državnog puta IB reda br.13

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

04.07.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Fazna sanacija mosta preko reke Velike Morave na pruzi Markovac-Resavica u km 6+100 i na državnom puti Ib reda broj 27 u km 3+679, deonica Markovac-Svilajnac

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

21.06.2024.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnja smeštajnog objekta tipa apart hotelsa aneksom spratnosti 3Po+P+4+Pk i 3Po+P+2+2Pk

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

20.06.2024.