Јавна набавка за услуге Надзора над радовима на изградњи нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре регионални центар Каленић

Јавна набавка за услуге Надзора над радовима на изградњи нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре регионални центар Каленић

У оквиру Програма за чврсти отпад  у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Уговора о кредитном аранжману између Републике Србије и Француске агенције за развој, објављена је јавна набавка за услуге Надзора над радовима на изградњи нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре регионални центар Каленић.

У наставку је линк на којем је објављен позив за достављање понуда: https://ecepp.ebrd.com/delta/buyers/select/viewListStatus.html?id=24462181