ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

У складу са чланом 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

(„Службени гласник РС”, број 16/18), Министарство заштите животне средине објављује Годишњи план расписивања Јавног конкурса за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2023. години.

Годишњи план можете преузети овде.