Ostalo

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2024.

04.04.2024.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2024.

04.04.2024.

GODIŠNjI PLAN RASPISIVANjA JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U 2024. GODINI

U skladu sa članom 4.

31.01.2024.

Program  čvrstog otpada  u Srbiji

U okviru realizacije projekta „Program  čvrstog otpada  u Srbijiˮ, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i  Evropske banke za obnovu i razvoj i  Ug

29.12.2023.

Projekta „Program čvrstog otpada u Srbijiˮ

U okviru realizacije projekta „Program  čvrstog otpada  u Srbijiˮ, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i  Evropske banke za obnovu i razvoj i  Ug

08.12.2023.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2023.

30.05.2023.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2023.

05.04.2023.

GODIŠNjI PLAN RASPISIVANjA JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U 2023. GODINI

U skladu sa članom 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

31.01.2023.

Javna nabavka za usluge Nadzora nad radovima na izgradnji nove sanitarne deponije i odgovarajuće infrastrukture regionalni centar Kalenić

U okviru Programa za čvrsti otpad  u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o kreditnom aranžm

25.01.2023.

Javna nabavka za izgradnju nove sanitarne deponije i odgovarajuće infrastrukture - regionalni centar Kalenić

U okviru Programa za čvrsti otpad u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o kreditnom aranžma

13.01.2023.