Извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у 2018. години

Извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у 2018. години

У складу са чланом 21. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, број 16/2018), Министарство заштите животне средине објављује извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у претходној календарској години.

Комплетан Извештај можете преузети овде.