Прелиминарна листа по јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава За 2020. Годину


У складу са тач. 2. и 3. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за доделу подстицајних средстава 2020. годину, број: 119-01-7/21-06 од 5. фебруара 2021. године  Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за 2020. годину, сачинила је 


ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ


I. Извештај о спровођењу Јавног конкурса за доделу подстицајних средстава за 2020. годину

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2020. годину, број: 401-00-00551/2020-06, објављен је 10. јуна 2020. године, на интернет страници Министарства заштите животне средине.
 

Комплетну Прелиминарну листу можете видети овде.