ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ

У складу са тач. 2. и 3. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за први квартал 2022. године, Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за први квартал 2022. године, сачинила је

 ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ

 

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за први квартал 2022. године, број: 401-00-00970/2022-06, објављен је дана 24. маја 2022. године, на интернет страници Министарства заштите животне средине.

На Јавни конкурс пријавило се укупно 22 оператера.

Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за први квартал 2022. године (у даљем тексту: Комисија), утврдила је Прелиминарну листу о додели подстицајних средстава по јавном конкурсу за први квартал 2022. године.

Комплетну Прелиминарну листу, објављену дана 14.06.2022 године, можете видети овде.