Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години

I По Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години (у даљем тексту: „Јавни конкурс“), који је Министарство заштите животне средине објавило 17. маја 2021. године пристигло је 192 пријаве.

II Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години је дана 30. јула 2021. године утврдила Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години коју чине: 1. Пројекти који се предлажу за суфинансирање, 2. Остале бодоване и рангиране пријаве и пројекти и 3. Пријаве које нису испуниле услове за бодовање

 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ПРЕДЛАЖУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Средства Министарства заштите животне средине Републике Србије у складу са Јавним конкурсом, опредељују се на следећи начин:

Табела 1.

Редни
број

Назив удружења

Назив Пројекта

Тражени
износ

Одобрен износ

1

Удружење " Кластер Плодови Колубаре"

Засади дрво - сачувај екосистем

720.000,00

720.000,00

2

Европски студентски форум на Факултету политичких наука

Водоником до климатске неутралности

1.520.000,00

1.520.000,00

3

Канцеларија за развој друштва, Београд

Зелени поглед на свет

630.000,00

630.000,00

4

Унија студената Ужица

Мој Еко град

1.400.000,00

1.400.000,00

5

Центар за технологију, едукацију и консултације Београд

Од образовања до активизма-Како кроз образовање и активизам да сачувамо животну околину

890.000,00

890.000,00

6

Омладина ЈАЗАС-Нови Сад

Зелено предузетништво

1.680.000,00

1.680.000,00

7

Покрет Горана Војводине-Сремски Карловци

Заштита природе

1.611.300,00

857.100,00

8

Когитатум центар-Нови Сад

Еко свест је већа уз Рибарац без смећа

350.000,00

350.000,00

9

Унија ужичких средњошколаца-Ужице

Шта крије смеће и оно има прошлост зар не

1.400.000,00

1.400.000,00

10

Хуманитарна организација Колевка-Београд-Чукарица

За чистију Србију

480.000,00

480.000,00

11

Центар за едукацију и друштвену еманципацију младих-Београд

Екологија за средњошколце: Заштити природу - заштити себе!

1.150.000,00

1.150.000,00

12

Футуристички институт-Београд

Зелене вести - Екологија.рс

1.700.000,00

1.700.000,00

13

Агро бизнис центар за рурални развој и развој пољопривредне производње-Сомбор

ЕКО-АГРО СИНЕРГИЈА

1.700.000,00

1.700.000,00

14

Ловачко удружење Земун-Београд-Сурчин

Негативан утицај и погубне последице паљења стрњике на њивама

445.500,00

300.000,00

15

Фондација Наше право лице-Београд

За чисту Србију

483.000,00

483.000,00

16

Центар Алфа-Нови Београд

ТВ емисије ЗЕЛЕНИ СВЕТ

1.440.000,00

1.440.000,00

17

НВО Центар за едукацију и развој омладине Београда-Палилула

Буди део Зелене агенде

1.700.000,00

1.700.000,00

18

Савез студената рударско-геолошког факултета-Београд

Млади за младе

1.100.000,00

507.650,00

19

Удружење студената Правног факултета-Београд

Развој и заштита еколошких вредности кроз позитивно-правне норме РС

493.700,00

493.700,00

20

Унија студената Правног факултета-Београд

Приближавање студентима реалност проблема климатских промена кроз праксу и уређеност законодавног система

1.518.000,00

500.000,00

21

Центар за посебно способне-Београд

Отпад среди, кисеоник обезбеди

1.100.000,00

1.100.000,00

22

Удружење Зелено срце града-Земун

Едукација цивилног становништва о узорцима настанка, пораста опасности и могућностима заштите од последица негативног утицаја климатских промена на територији Републике Србије

1.080.000,00

1.080.000,00

23

Национална асоцијација за старе и уметничке занате Наше руке" - село Раковица, Вождовац, Београд

Од одбачене вуне до нових вредности

674.000,00

674.000,00

24

Асоцијација Спорт за све

Еколошко едукативни и рекреативни камп

500.000,00

500.000,00

25

Суботичка алтернатива

Уживам у природи

450.000,00

450.000,00

26

Канцеларија за изучавање јавне управе и локалне самоуправе

Уживам да рециклирам

450.000,00

450.000,00

27

Центар за модернизацију друштва и трансформацију локалне заједнице

Да заштитим природу бирам-рециклирам

449.930,00

449.930,00

28

Савез студената Правног факултета, Ниш

Зелени правници

1.550.000,00

1.550.000,00

29

Савез студената Филозофског факултета у Нишу, Ниш

Информисање студената о значају екологије и заштити животне средине

1.365.000,00

1.365.000,00

30

Одред извиђача "Космајски одред", Младеновац

Зумирај ризик - промоција и подизање нивоа знања у области екологије и управљања отпадом кроз друштвене мреже

426.300,00

426.300,00

31

Удружење за заштиту животне средине Екоглобал, Ниш

Еколошку мапу прати - природу ћеш сачувати

1.700.000,00

1.700.000,00

32

Савез удружења Creative media HUB, Нови Сад

Глобални климатски проблеми - локални изазови

480.000,00

480.000,00

33

Мрежа младих Србије, Београд (Чукарица)

Рециклирам локално - мислим глобално

1.700.000,00

1.700.000,00

34

Савез студената Универзитета у Нишу, Ниш

Еко амбасадори

1.200.000,00

1.200.000,00

35

"Група за анализу и креирање јавних политика", Београд

Активни млади за здраву животну средину

1.390.000,00

1.390.000,00

36

Студентска организација факултета спорта и физичког васпитања, Ниш

Чишћење и оспособљавање дечијих игралишта и запуштених спортских објеката

1.400.000,00

1.400.000,00

37

Уг Мој Херој, Београд

Никола Тесла, пионир одрживог развоја

1.695.000,00

1.695.000,00

38

Удружење "Србија какву желим", Уб

Еко школица

1.700.000,00

1.700.000,00

39

Удружење за заштиту животне средине "Пурототал", Београд

ЕКО ГЕНЕРАЦИЈА

1.700.000,00

1.700.000,00

40

Удружење BI International - Нови Пазар

Студирај еколошки, буди интернационалан

1.700.000,00

1.700.000,00

41

Удружење едукативни грађански центар-Нови Сад

Људи као проблем и решење отпада

440.000,00

440.000,00

42

УГ Здраво млади-Београд

Заједно можемо све: Подизање свести о Архуској конвенцији

450.000,00

450.000,00

43

Комитет за просперитет друштва-Београд

Покрени добре, заустави климатске промене

620.000,00

620.000,00

44

Центар за подизање капацитета друштва Мозаик-Београд

Природа наше благо

1.600.000,00

1.600.000,00

45

Удружење етно радионица Ана-Лазаревац

Циркуларна економија и успешан етно занатлија

700.000,00

700.000,00

46

Центар за унапређење друштва, Београд

Одржива околина, одрживи ми

1.695.000,00

1.695.000,00

47

Београдски е-спортс савез-Београд

Публикација "Рециклажна острва-очистимо Беопград од електричног и електронског отпада"

450.000,00

450.000,00

48

Српски е-спортски савез-Београд

Serbia Greening

1.350.000,00

1.350.000,00

49

Вождовачки савез за школски спорт-Београд

Zero Waste школе

490.000,00

490.000,00

50

Организација Релоад-Врање

Унапређење заштите природних добара ефикаснијим управљањем отпада

1.683.000,00

1.000.000,00

51

Удружење грађана Зелени корак-Пријепоље

Први корак је твој

1.682.000,00

1.682.000,00

52

НВО Ленон, Београд

Четири Еко годишња доба

1.700.000,00

1.700.000,00

53

Удружење Пеђолино Еко Кидс, Београд

Еко алманах Србије

480.000,00

480.000,00

54

Удружење "Клуб Арс Нова", Ваљево

Савез човека и природе даје зелени завичај

892.000,00

892.000,00

55

Еколошки покрет Врбаса

Циркуларна економија - одрживо управљање ресурсима у локалној заједници

1.334.800,00

1.000.000,00

56

УГ Клуб европских активиста-Београд

3R-Reduce,reuse and recycle

490.000,00

390.000,00

57

Европска мрежа младих-Београд

Заштити природу за здравију будућност

1.111.000,00

1.111.000,00

58

Унија еколога Унеко-Београд-Чукарица

Мапирање и праћење инвазивних врста на подручју СРП Засавица - корак ка дугорочној заштити биодиверзитета

994.000,00

300.000,00

59

УГ Discover Serbia-Прибој

Помози одлетећу

700.000,00

700.000,00

60

"Зелени Суботице", Суботица

Заштитимо и очистимо Суботичку шуму

1.438.400,00

1.250.000,00

61

Омладински покрет Блок, Нови Сад

По(ново) садимо!

275.000,00

275.000,00

62

Асоцијација за развој ибарске долине ИДА-Краљево

Клима је и наша брига

1.344.200,00

1.344.200,00

63

Удружење "Визија" Пирот

Зелени искорак

893.000,00

400.000,00

64

Институт за индустријске односе - Београд

Одрживо коришћење пољопривредног земљишта у заштићеним природним подручјима: унапређење правног оквира и примене прописа

599.500,00

599.500,00

65

Удружење грађана Плант - Ниш

Климатске промене - друштвени изазов

720.000,00

720.000,00

66

Удружење Агронет-Центар за образовање и истраживања-Београд-Земун

Еко круг-пољопривредни производи З.Србије (заједно можемо боље)

1.480.000,00

400.000,00

67

Удружење жена Лав-Пирот

Да чисто-заиста буде ЧИСТО

439.300,00

439.300,00

68

Удружење градских агитација и операција-Сремски Карловци

Зелени траг за
будућност

1.520.000,00

280.000,00

69

Омладински савез
Србије-Београд

Програм подизања
свести о климатским
променама и енергетској
ефикасности "Прекидач 2021"

1.530.000,00

350.000,00

70

Амбасадори одрживог
развоја животне
средине-Београд

Одрживост начина
третмана отпадних
вода из (Еко) школа
у Србији

782.000,00

300.000,00

71

Фондација за еколошке
акције Зелени/GREEN LIMES
Нови Бановци

Климатске промене
и свет у коме живимо

916.000,00

300.000,00

72

Еколошко медицинска
експертска група ЕМЕГ
Звечан

Развој капацитета
за заштиту земљишта
услед деградације
шумских подручја
на Копаонику и Рогозни

1.689.100,00

676.620,00

73

Удружење Србија
мој дом - Панчево

Делибатска пешчара
будућим генерацијама

333.980,00

333.980,00

74

Коњички клуб Бојчин
Прогар

Да управљачи
заштићених подручја
буду на коњу

554.000,00

554.000,00

75

Удружење за заштиту Велике
Дропље, Мокрин

Заштита популације
модровране у
Војводини

500.000,00

400.000,00

76

Центар за унапређење
животне средине, Београд

12. Међународни
фестивал зелене
културе Грин Фест

986.064,00

411.520,00

77

Удружење грађана Вега,
Бабушница

Покрени се за
зелену будућност

404.200,00

404.200,00

78

Клуб за друштвене односе
Београд

И лаку амбалажу
у рециклажу

1.620.000,00

400.000,00

79

Топлица-одбор за развој
локалне заједнице-Прокупље

Примена
законодавства из
области заштите
животне средине
на локалном нивоу

900.000,00

500.000,00

Укупно

70.000.000,00

ОСТАЛЕ БОДОВАНЕ И РАНГИРАНЕ ПРИЈАВЕ И ПРОЈЕКТИ

Имајући у виду да је Јавним конкурсом предвиђено да су укупна расположива средства за реализацију овог јавног конкурса обезбеђена у износу од 70.000.000,00 динара (словима: седамдесетмилионадинара), Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", број 149/20, 40/2021) Раздео 25, Глава 25.0 – Министарство заштите животне средине, Програм 0407 – Зеленa агенда, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Програмска активност/пројекат 0001 – Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине; Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, а да су иста средства утрошена закључно са пријавом учесника Јавног конкурса под редним бројем 79 из Табеле 1., следећим учесницима Јавног конкурса средства нису могла бити додељена:

 1. Удружење "Нови Пут" Краљево,

 2. Еколошки покрет Паланке, Смедеревска Паланка,

 3. Општински одбор покрета Горана-Сомбор,

 4. Еколошко удружење Бадем-Неготин,

 5. Удружење шумарских и ловних радника Србије Шума и лов-Сремчица,

 6. Удружење еколошки покрет Земун,

 7. УГ Еко око-Горњи Милановац,

 8. Савез спортских риболоваца Србије – Београд,

 9. Регионални центар за експертизу у образовању за одрживи развој Војводине - Нови Сад,

 10. Еколошко образовни ценатр ЕКОС – Параћин,

 11. Удружење Милутин Миланковић,

 12. "Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг",

 13. "Завичај 1093", Врање,

 14. Удружење Сунце Истока, Сврљиг,

 15. Хаб за климатске иновације, Београд,

 16. Један степен Србија, Сремчица,

 17. Друштво за заштиту и проучавање птица Србије - Нови Сад,

 18. Унекооп-Параћин,

 19. Породични центар-Књажевац,

 20. Развојни центар Војводине-Ириг,

 21. Планинарско еколошко уфружење Троглав-Краљево

 

 1. ПРИЈАВЕ КОЈЕ НИСУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ ЗА БОДОВАЊЕ

Захтеви који нису узети у разматрање/вредновање, а у складу са напоменама из текста Јавног конкурса, којим је прописано да се неће разматрати/вредновати: непотпуне пријаве, неблаговремене пријаве, неуредне пријаве, пријаве поднете супротно одредбама датим у условима учешћа на Јавном конкурсу и пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или је није могуће вредновати према задатим критеријумима, су захтеви следећих учесника Јавног конкурса:

 1. Удружење "Јединствени гвоздени пук" Ниш,

 2. Удружење "Поречје- Вучје" Вучје,

 3. Удружење "Салвос" Ваљево,

 4. Удружење "Ентузијасти Кучева" Кучево,

 5. Удружење "Филм клуб" Прокупље,

 6. Удружење огледна башта – Ниш,

 7. Удружење "Омладински грађански парламент" Нови Жедник,

 8. Хуманитарно еколошка организација Чепом до осмеха - Нови Сад,

 9. Удружење "Еко-пројект тим", Сремска Митровица,

 10. Удружење "Чувари Власине" Власина рид,

 11. Удружење "Сплаварење Ибром, спуст без граница", Лепосавић,

 12. Еколошки кутак ЕКТ, Тутин,

 13. Крушевачки еколошки центар, Крушевац,

 14. УГ Национална комора за моду Србије-Нови Сад,

 15. Удружење Креатисимо-Ниш,

 16. Удружење Террас-Суботица,

 17. УГ Краљевачки развојни центар-Краљево,

 18. Удружење Еко Грин-центар-Смедерево,

 19. Медиа и реформ центар-Ниш,

 20. Агенција за развој цивилног друштва Нишава-Пирот,

 21. Друштво за очување природе Добар Поглед- Ковачевац (Младеновац),

 22. Омладинска културна организација-Младеновац,

 23. Удружење бујичара Србије-Београд,

 24. Савез удружења учесника радних акција Србије СОРАС-Београд,

 25. Покрет Горана-Нови Сад,

 26. Удружење за заштиту птица Рода-Баранда,

 27. Удружење центар за контролу квалитета-Нови Сад,

 28. Protecta-Ниш,

 29. Зелени развојни центар-Сремска Митровица,

 30. Удружење за едукацију,екологију и енергетику-Београд-Чукарица,

 31. Удружење Fitness house-Нови Београд,

 32. Удружење Стаклено звоно-Крагујевац,

 33. УГ Еко будућност-Сврљиг,

 34. Центар за развој неформалног образовања-Београд,

 35. Центар за истраживање биодиверзитета-Нови Сад,

 36. Удружење Еко Мар-Крагујевац,

 37. ФОСДИ – Београд,

 38. ОЦД Форца – Пожега,

 39. Еконаут – Београд,

 40. Удружење Агропрофит,

 41. Центар за подршку локалном одрживом развоју,

 42. Еколошки покрет Моравски орашак,

 43. Инжењери заштите животне средине,

 44. Екокулт +, Београд,

 45. Природњачко друштво "Геа", Вршац,

 46. Кластер социјалног предузетништва Војводине, Нови Сад,

 47. "Свим срцем за Тител", Тител,

 48. Покрет Горана Књажевац, Књажевац,

 49. УГ "Екологија, инклузија и иновације", Каћ,

 50. Удружење "Србија за младе", Београд,

 51. Академија сазнања - центар за истраживање и развој, Земун,

 52. Омладинско удружење "Уједињена Србија", Београд,

 53. Дамир Делић, Бачко Ново Село,

 54. Добровољно ватрогасно друштво Краљево, Краљево,

 55. Асоцијација за Афирмацију Културе, Београд,

 56. Институт за омладинске политике, Ветерник,

 57. Удружење грађана Ветрењача – Ниш,

 58. Удружење Зелене Градње, Ниш,

 59. Београдски едукативни клуб, Београд,

 60. Локални еколошки покрет- Леп, Смедерево,

 61. "Пробудимо свест", Београд,

 62. Удружење "Еко Лог". Београд,

 63. УСР "Делиблатско језеро", Делиблато,

 64. "Иновативни центар за развој друштва", Врњачка Бања,

 65. Екогенеза, Београд,

 66. "Географско - еколошко друштво", Чачак,

 67. Регионална иницијатива РИД, Гуча,

 68. Институт за регионални развој ИРИС, Нови Сад,

 69. Био идеа за одрживи развој – Београд,

 70. Наш свет наша правила – Врање,

 71. Европско удружење студената и младих правника SELSA-Београд,

 72. Студентски центар за регионалну сарадњу-Београд,

 73. Удружење Цивипнет-Београд,

 74. Еко Славија-Суботица,

 75. Мини Југославија-Суботица,

 76. Српска асоцијација за рушење деконтаминацију и рециклажу –Београд,

 77. ГМ ОПТИМИСТ-Горњи Милановац,

 78. Еколози без граница-Београд,

 79. Удружење за екологију и заштиту животне средине Геа-Пирот,

 80. Ириг мој град-Ириг,

 81. Еколошко друштво Бујановац-Бујановац,

 82. Асоцијација еколога Ваљево,

 83. Удружење Конектор-Лесковац,

 84. Удружење грађана ТЕАМ-Лесковац,

 85. Академски покрет Србије-Београд,

 86. Удружење Школа за опстанак-Београд,

 87. Зелено звонце-Бачка Топола,

 88. УГ Еко-Геа-Нови Сад,

 89. УГ Зелени кључ-Ниш,

 90. Удружење сопственика ШУМА-Лепосавић,

 91. Удружења рудњанских домаћина-Краљево,

 92. Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад.

III Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, у року од три радна дана од дана објављивања Предлога листе вредновања и рангирања пријављених пројеката.

IV На Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници Јавног конкурса могу изјавити приговор, у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Приговор се може поднети електронском поштом на адресу konkurs.ocd2021@ekologija.gov.rs, са назнаком: „Приговор на Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката “.

Предлог листе вредновања и рангирања