Jавни увид и јавнa расправa о Нацрту уредбе о проглашењу и Студији заштите Парка природе „Мојстирско-Драшке планине”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ
О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ
ПАРКА ПРИРОДЕ „МОЈСТИРСКО – ДРАШКЕ ПЛАНИНЕˮ

Парк природе „Мојстирско - Драшке планинеˮ, налази се на територији општине Тутин.

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ  ПАРКА ПРИРОДЕ „МОЈСТИРСКО – ДРАШКЕ ПЛАНИНЕˮ, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 18. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ ДО 6. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ.
Нацрт уредбе о проглашењу Парка природе „МОЈСТИРСКО - ДРАШКЕ ПЛАНИНЕˮ и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе, израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 668 и Завода за заштиту природе Србије, Ул. Јапанска 35, 11070 Нови Београд, на Порталу Е -управе, на сајту Министарства заштите животне средине и на сајту Завода за заштиту природе Србије.
Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 6. септембром 2023. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине
- поштом или на писарницу, са назнаком ПП „МОЈСТИРСКО – ДРАШКЕ ПЛАНИНЕˮ – Јавни увид о заштити, 
- електронским путем на e-mail адресу aleksandra.doslic@eko.gov.rs

2. ЈАВНА РАСПРАВА О ДОКУМЕНТИМА О ЗАШТИТИ одржаће се 12. септембра 2023. године са почетком у 10.00 часова у сали Омладинског културног центра, Трг Шемсудина Кучевића, Тутин.
У оквиру јавне расправе биће разматране примедбе достављене током јавног увида.
Јавну расправу води Министарство заштите животне средине
У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије. 

 

Нацрт Уредбе са описом граница и картом можете погледати овде.

Студију заштите можете погледати овде.