Јавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2021. до 2024. године.

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 15. септембра 2021. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2021. до 2024. године (у даљем тексту: Предлог програма), 05  Број 353-8478/2021.

Министарство заштитe животне средине позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлог програма и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 16. септембра до 05. октобра 2021. године.

Јавну расправу о Предлогу програма, Министарство заштите животне средине одржаће у форми видео конференције или на други могући начин, а јавност ће бити благовремено обавештена о тачном времену и начину спровођења планираних активности у оквиру јавне расправе о Предлогу програма.

Програм јавне расправе о Предлогу програма, са текстом Предлога програмаи прилозима, можете преузети овде.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре  или путем електронске поште на e-mail адресу: sekretarijat@ekologija.gov.rs или поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: „За јавну расправу о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2021. до 2024. године.