ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ПРИЛАГОЂАВАЊА НА ИЗМЕЊЕНЕ КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници 13.09.2023. године, усвојио је Закључак 05 Број: 353-8349/2023-1,  са Програмом јавне расправе о Предлогу програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог програма).

Министарство заштите животне средине позива заинтересоване грађане као и стручну јавност, да се упознају са текстом Предлога програма и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 14. септембра до 3. октобра 2023. године.

Програм јавне расправе о Предлогу програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом објављује се на интернет страници Министарства заштите  животне средине, као и на Порталу „еКонсултације“.

Закључак о спровођењу јавне расправе, Програм јавне расправе о Предлогу програма, са текстом Предлога програма, можете преузети ОВДЕ.

Јавно представљање Предлога програма Министарство заштите животне средине одржаће се у виду презентације и консултација, дана 20. септембра 2023. године, у хибридном формату, у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, 11000 Београд, са почетком у 11 часова. Приступање јавном представљању Предлога програма омогућено је и путем линка: https://undp.zoom.us/j/84481625327 (Meeting ID: 844 8162 5327).

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре, који можете преузети ОВДЕ, путем електронске поште на e-mail адресу: sekretarijat@eko.gov.rs или поштом на адресу: Министарство заштите животне средине – Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене, Омладинских бригада 1, 11070 Београд, са назнаком: „Јавна расправа - Предлог програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом”. 

По окончању поступка јавне расправе, Министарство заштите животне средине ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу програма и исти објавити на својој интернет страници и на Порталу „еКонсултацијеˮ.