ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОГРАМА ПРИЛАГОЂАВАЊА НА ИЗМЕЊЕНЕ КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

У складу са одредбама чл. 5,6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја („Службени гласник РСˮ бр. 135/04 и 88/10), Министарство заштите животне средине је објавило Одлуку о изради стратешке процене утицаја Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом на животну средину („Службени гласник РСˮ, број 69/22 од 26. априла 2022. године) и израдило Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), који се оглашава заједно са Предлогом програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом, а који можете преузети ОВДЕ.

Јавна расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја организоваће се у периоду од 14. септембра до 13. октобра 2023. године. Јавно представљање Извештаја о стратешкој процени утицаја биће организовано уједно са представљањем Предлога програма, у виду презентације и консултација, дана 20. септембра 2023. године, у хибридном формату, у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, 11000 Београд, са почетком у 11 часова. Приступање јавном представљању омогућено је и путем линка: https://undp.zoom.us/j/84481625327 (Meeting ID: 844 8162 5327).

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари на Извештај о стратешкој процени утицаја достављају се Министарству заштите животне средине, на Обрасцу за коментаре, који можете преузети ОВДЕ, путем електронске поште на e-mail адресу: sekretarijat@eko.gov.rs или поштом на адресу: Министарство заштите животне средине – Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене, Омладинских бригада 1, 11070 Београд, са назнаком: ''Јавна расправа – Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Предлога програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом''. 

По окончању поступка јавне расправе, Министарство заштите животне средине ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Извештају о стратешкој процени утицаја и исти објавити на својој интернет страници.