Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са израдом Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом

На основу члана 77. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 41. став 1. тачка 3. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), као и члана 40. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РСˮ, број 8/19), Министарство заштите животне средине позива представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте да се укључе у поступак консултација о радној верзији Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом.

Конслутације ће се спроводити у периоду од 1. јуна до 12. јуна 2023. године.

Радну верзију Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом можете преузети ОВДЕ.

Сугестије и коментари релевантни за израду предметног документа достављају се Министарству заштите животне средине Републике Србије на приложеном обрасцу, најкасније до 12. јуна 2023. године до 15:30 часова, ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: natasa.lalic@eko.gov.rs .

Министарство заштите животне средине Републике Србије очекује да ће консултације о радној верзији Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом допринети да све заинтересоване стране буду благовремено и правилно информисане о предложеним решењима, чиме би се омогућило да дају свој допринос даљем унапређењу предложених решења.

Информацију о резултатима консултативног процеса у вези са израдом Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом можете преузети ОВДЕ.