Термин за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја мајски рок 2021. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја, у мајском року 2021. године ће се одржати у два термина, и то 24. и 26. маја 2021. године.
О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су поднели за своје кандидате комплетну документацију и пријаву за полагање испита.
Стручни испит се састоји из општег дела (полаже се у облику теста) и посебног дела (полаже се пред члановима Комисије, усмено). Посебни део испита полагаће само кандидати који положе општи део. Оба дела испита полагаће се у истом дану.

Стручни испит за чувара заштићеног подручја у мајском року полагаће се у згради СИВ-а III, Омладинских бригада 1, Београд, у следећим терминима:

•    у понедељак, 24. маја 2021. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 1000 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 1130 часова.

•    у среду, 26. маја 2021. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 1000 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 1130 часова.

Приликом уласка у зграду неопходно је пријавити се обезбеђењу зграде (понети личну карту) и сачекати у холу.

Полагање стручног испита ће бити организовано у складу са Инструкцијама о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мерa заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања Владе Републике Србије уз потпуну примену прописаних мера превенције приликом службених сусрета, и то:
-обавезно избегавати руковање и друге облике непосредног контакта приликом службених сусрета;
-обавезно ношење заштитних маски свих учесника сусрета;
-обавезно ограничити број присутних особа на групним службеним састанцима на тај начин да се обезбеди физичка дистанца између учесника;
-за састанке обавезно користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од два метра;
-пре почетка и након састанка обавезно проветрити и дезинфиковати просторију (радне површине, кваке, коришћену апаратуру итд.);
-ограничити време трајања састанака.

Са циљем ефикасног спровођења прописаних мера заштите од заразне болести COVID-19 кандидати за полагање испита ће бити подељени у више група, у зависности од броја присутних кандидата и капацитета просторије у којој се одржава полагање испита. Обавезно је ношење заштитних маски за све кандидате на испиту.