Ponovni postupak

Rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na ž

01.02.2018.