21.06. 2021.

Ministarka Vujović sa ambasadorom Belgije o zelenim investicijama i saradnji

/ 21.06.2021.
18.06. 2021.

Vujović sa šefom Misije OEBS o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

/ 18.06.2021.
16.06. 2021.

Održana javna rasprava sa prezentacijom Nacrta zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini

/ 16.06.2021.
10.06. 2021.

Vujović: Samo zajedničkim zalaganjem možemo da prevaziđemo ekološke izazove

/ 10.06.2021.
10.06. 2021.

Vujović: Novi zakon doprineće efikasnijem rešavanju problema buke

/ 10.06.2021.
09.06. 2021.

Vujović potpisala Protokol o saradnji sa Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

/ 09.06.2021.