Zaštita prirode

Obaveštenje o dostavljanju na saglasnost zahteva za korišćenje hemijskih sredstava u zaštićenom području

U skladu sa članom 19. stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,14/16 i 95/18-dr.zakon), radi zaštite ekosistema dozvoljena je upotreba bioloških, biotehničkih i hemijskih sredstava.

U zaštićenim područjima mogu se koristiti biološka i biotehnička sredstva radi očuvanja biološke raznovrsnosti.

Primena hemijskih sredstva u zaštićenim područjima ograničava se na upotrebu veštačkih đubriva na obradivim površinama, a hemijska sredstva za zaštitu bilja mogu se koristiti u skladu sa propisanim režimima zaštite, uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a uz saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Radi dobijanja saglasnosti za korišćenje hemijskih sredstava u zaštićenom području, potrebno je obratiti se na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd.

ili elektronskim putem na: zahtevi.hem.sredstva@eko.gov.rs 


Obrazac