Državni sekretari

Aleksandar Dujanović

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
e-adresa: aleksandar.dujanovic@eko.gov.rs


Robert Jakša

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
e-adresa: robert.jaksa@eko.gov.rs


Sandra Dokić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
e-adresa: sandra.dokic@eko.gov.rs


Sara Pavkov

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
e-adresa: sara.pavkov@eko.gov.rs


Ivana Hadži Stošić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
e-adresa: ivana.h.stosic@eko.gov.rs