Ispiti

06.11. 2023.

TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA - NOVEMBARSKI ROK 2023. GODINE

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u novembarskom roku 2023. godine će se održati 23. novembra 2023. godine.

Испити
/ 06.11.2023.
16.10. 2023.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 28. novembra 2023.

Испити
/ 16.10.2023.
16.10. 2023.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 28. novembra 2023.

Испити
/ 16.10.2023.
03.10. 2023.

INFORMACIJA O ROKU ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ZA NOVEMBARSKI ISPITNI ROK U 2023. GODINI

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u novembarskom ispitnom roku biće organizovano u narednom periodu.

Испити
/ 03.10.2023.
01.08. 2023.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 29. avgusta 2023.

Испити
/ 01.08.2023.
01.08. 2023.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 29. avgusta 2023.

Испити
/ 01.08.2023.
09.06. 2023.

TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA - JUNSKI ROK 2023. GODINE

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u junskom roku 2023. godine će se održati u dva termina, i to 27. juna i 29. juna 2023.

Испити
/ 09.06.2023.
10.05. 2023.

INFORMACIJA O ROKU ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ZA JUNSKI ISPITNI ROK U 2023. GODINI

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u junskom ispitnom roku biće organizovano u narednom periodu.

Испити
/ 10.05.2023.
11.04. 2023.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 18. maja 2023.

Испити
/ 11.04.2023.
11.04. 2023.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 18. maja 2023.

Испити
/ 11.04.2023.