Nacrti

Nacrt za reviziju integrisane dozvole postrojenje „MORAVACEM“ d.o.o. Popovac

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

16.12.2021.

Nacrt integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

01.11.2021.

Nacrt integrisane dozvole za operatera APATINSKA PIVARA DOO Apatin

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.

25.06.2021.

Nacrt integrisane dozvole za operatera Carlsberg Srbija d.o.o.

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

15.06.2021.

Nacrt integrisane dozvole za postrojenje CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
03.06.2020.

Nacrt integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
10.02.2020.

Nacrt integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac, Ogranak Mala Plana

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
05.08.2019.

Nacrt integrisane dozvole od operatera „MESSER TEHNOGAS“ A.D. Beograd

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
16.01.2019.

Nacrt rešenja o reviziji integrisane dozvole za operatera ''Messer Tehnogas'' AD

Na osnovu člana 12, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
04.10.2018.

Nacrt integrisane dozvole za operatera ''Yunirisk'' d.o.o.

Na osnovu člana 12., stav 6, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

17.08.2018.