Otvoren novi pogon za reciklažu

Otvoren novi pogon za reciklažu

IMG_1521„Kompanija Grintek je pravi primer vizije za razvoj i zaštitu životne sredine kakvu ima Vlada Republike Srbije za ovaj sektor kroz transfer i primena novih tehnologija, otvaranje novih radnih mesta, razvoj zelene industrije, zaštita prirodnih resursa ponovnim iskorišćavanje materijala, smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović prilikom otvaranja novog reciklažnog pogona u Mladenovu.

Kompanija GRINTEK je posluje 10 godina u Srbiji, počela je sa 30 zaposlenih i 1800 tona recikliranog PET otpada, dok danas pokriva 60% teritorije Srbije i reciklirali su 8200 tona i zapošljavaju 130 ljudi.

Državni sekretar Božović je istakla da su ciljevi koji su planiralni uredbom o ambalažnom otpadu, a koji podrazumevaju jednu trećinu recikliranog otpada ispunjeni, te tako od ukupne količina ambalaže stavljene na tržište Republike Srbije u 2014. godini, koja iznosi oko 330 000 tona, reciklirano je nešto malo manje od 100 000 tona.

IMG_1536Božović je najavila da Ministarstvo priprema predlog priručnika za lokalne samouprave i regione za upravljanje otpadom koji bi omogućio jasna uputstva donosiocima odluka na lokalnom nivou u pogledu privatnih investicija u upravljanje otpadom i dodala da su kompanije koje žele da investiraju u razdvajanje, transport, deponovanje, ponovno iskorišćenje kroz reciklažu ili dobijanje energije su dobrodošle u Srbiju.

Zahvaljujući novoj investiciji vrednoj 4 miliona eura zaposleno je novih 100 radnika, čime je ukupan broj zaposlenih u preduzeću dostigao 130, unapredeđen je tehnoliški nivo i kapacitet reciklaže PET boca i pokrenut je pogon za reciklažu otpadnog polietilena. Grintek je deo smo Grin grupe (Green Group) čije je sedište grupacije u Rumuniji, a većinski vlasnici grupacije su Evropska banka za obnovu i razvoj –EBRD i Global Finance Investment Fond iz Grčke.

Svečanoj ceremoniji otvaranja prisustvovali su i Ambasador Rumunije Daniel Banu, Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodan Puzović predstavnici Privredne komore Srbije, javnih komunalnih preduzeća, industrije reciklaže i mnogi drugi.