Rešenja o ažuriranju studija o proceni uticaja

Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu - dogradnja postojećih objekata fabrike za proizvodnju poliuretanskih sunđera, uz prethodno rušenje dela postojećih objekata

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

21.09.2023.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Rešenje o obimu i sadržaju za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE Đerdap 2

Na osnovu člana 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

10.03.2021.

Rešenje da je nosilac projekta JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE iz Beograda, Carice Milice 2 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE NIKOLA TESLA A, na KP 1933 i 1934 KO Urovci, teritoriji GO Obrenovac

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
15.01.2018.

Rešenje da je nosilac projekta NEVENA COLOR D.O.O. IZ Leskovca, Đorđa Stamenkovića bb u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat promene namene magacina gotovih proizvoda u proizvodni pogon

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
20.10.2017.

Rešenje da je nosilac projekta KNAUFINSULATION DOO iz Surdulice, Naselje Belo polje bb u obavezi da ažurira Studije o proceni uticaja rekonstrukcije toplog dela linije za proizvodnju impregnisane kamene vune

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
20.10.2017.

Rešenje da je nosilac projekta VODOVOD KRUŠEVAC iz Kruševca, Dušanova 46 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
11.09.2017.

Rešenje kojim se nosilac projekta „CERAPROM“ d.o.o. iz Mionice, oslobađa od ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu eksplotacije krečnjaka kao TGK na lokalitetu „Tolićki vis“ u opštini Mionica

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
19.07.2017.

Rešenje kojim je data saglasnost nosiocu projekta preduzeću YUNIRISK d.o.o iz Beograda, Simina 18, na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za inertizaciju industrijskog otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu fabrike ''21. maj'' u Rakovici

Na osnovu čl. 24 i 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
29.08.2016.

Rešenje da je nosilac projekta STEEL-IMPEX d.o.o. iz Novog Sada-Sremska Kamenica, Vihorska 35 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana otpadnih vozila i električnog i elektronskog otpada na KP 5297/2 KO Kraljevo, teritorija Grada Kraljeva

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
18.07.2016.

Rešenje da je nosilac projekta YUNIRISK d.o.o. u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za inertizaciju industrijskih otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu Fabrike automotora „21. maj” u Rakovici

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
01.12.2015.