Predstavljeni rezultati konferencije o klimi COP 21

Predstavljeni rezultati konferencije o klimi COP 21

slika„Konferencija UN o promeni klime u Parizu predstavljala je veliki ispit ne samo za oblast klimatskih promena, već i međunarodnih odnosa, a verujem i veliki izazov za francusku diplomatiju. S obzirom da je Sporazum u Parizu postignut, da ga je usvojilo 195 država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, evidentno je da su ovi ispiti uspešno položeni. Istovremeno, želela bih da iskažem poštovanje Vladi Francuske, čije su aktivnosti, poslednjih godinu dana, predstavljale važan faktor za postizanje ovog Sporazuma“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković na Konferenciji povodom predstavljanja rezultata COP21 u ambasadi Francuske.

Ministar je istakla da usvajanje Sporazuma iz Pariza predstavlja prekretnicu u kreiranju budućnosti naše planete i izraženu spremnost na ograničenje rasta globalne srednje temperature značajno ispod 20S, sa tendencijom ograničenja na 1,50S i podsetila da je Republika Srbija ovu potrebu prepoznala i u junu dostavila svoje ciljeve smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, čime je među prvih 10 država u svetu i prva u regionu pokazala političku spremnost da doprinosi globalnim ciljevima borbe protiv klimatskih promena, ali i uspehu Konferencije u Parizu.

„Smanjenje emisija za 9,8%  do 2030. godinu u odnosu na emisije 1990. godine, a koji je nacionalno utvrđeni cilj smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, usvajanjem Sporazuma iz Pariza postaje obaveza Srbije prema međunarodnoj zajednici. Ovo pre svega, jer se Sporazum bazira na nacionalnim ciljevima koje su same države dostavile u prethodnih godinu dana. Spremni smo za ovu obavezu i učinićemo sve potrebno da je i ispunimo“, istakla je ministar.

Bogosavljević Bošković je najavila da je u planu izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena, sa akcionim planom, koja će  početi u prvoj polovini sledeće godine i trajati dve godine u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji i istakla da će Strategija biti zvanični dokument Srbije do kraja 2019. godine, što će Srbiji obezbediti ispunjenje i obaveza iz Sporazuma, koja se tiče dostavljanja revizije ciljeva smanjenja emisija do 2020. godine.

Ambasador Francuske Kristin Moro je istakla važnost održane Konferencije o klimatskim promenama i naglasila „ Po prvi put donet je pravno obavezujući akt, ali da nas čeka dug put u sprovođenja i implementacije svega što je dogovoreno“.