Zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda

Zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda

 Redni broj Naziv kontrolne liste
01 Kontrolna lista: Uplata naknade za ustanovljena ribarska područja namenjena za rekreativni ribolov
02 Kontrolna lista: Uplata naknade za proglašena ribarska područja namenjena za rekreativni ribolov
03 Kontrolna lista: Uplata naknade za ustanovljena ribarska područja namenjena za privredni i rekreativni ribolov
04 Kontrolna lista: Uplata naknade za proglašena ribarska područja namenjena  za privredni i rekreativni ribolov
05 Kontrolna lista: Obeležavanje granica ribarskog područja
06 Kontrolna lista: Obeležavanje posebnih staništa riba
07 Kontrolna lista: Stručna i ribočuvarska služba
08 Kontrolna lista: Organizacija ribočuvarske službe
09 Kontrolna lista: Uslovi organizovanja ribočuvarske službe
10 Kontrolna lista: Rad ribočuvarske službe na terenu
11 Kontrolna lista: Obaveze korisnika ribarskog područja koje je namenjeno za rekreativni ribolov
12 Kontrolna lista: Obaveze korisnika ribarskog područja koje je namenjeno za privredni i rekreativni ribolov
13 Kontrolna lista: Sprovođenje edukacije rekreativnih ribolovaca
14 Kontrolna lista: Izveštaj o obavljenom selektivnom izlovu
15 Kontrolna lista: Godišnji izveštaj o korišćenju ribarskog područja
16 Kontrolna lista: Finalni izveštaj o korišćenju ribarskog područja
17 Kontrolna lista: Ispunjenost uslova za obavljanje privrednog ribolova
18 Kontrolna lista: Uslovi za obavljanje privrednog ribolova preduzetnika
19 Kontrolna lista: Ispunjenost uslova za izdavanje dozvola za privredni ribolov
20 Kontrolna lista: Evidencija dnevnog i mesečnog ulova privrednog ribara
21 Kontrolna lista: Godišnji izveštaj o ulovu ribe privrednog ribara
22 Kontrolna lista: Ispunjenost uslova za izdavanje dozvola za rekreativni ribolov
23 Kontrolna lista: Ograničenja za obavljanje rekreativnog ribolova
24 Kontrolna lista: Ispunjenost uslova za obavljanje sportskog i takmičarskog ribolova
25 Kontrolna lista: Ribolov u naučnoistraživačke svrhe i elektroribolov
26 Kontrolna lista: Izveštaj o izvršenom ribolovu u naučnoistraživačke svrhe i elektroribolovu
27 Kontrolna lista: Rekreativni ribolov
28 Kontrolna lista: Privredni ribolov
29 Kontrolna lista: Program upravljanja ribarskim područjem u zaštićenom području
30 Kontrolna lista: Privremeni program upravljanja ribarskim područjem
31 Kontrolna lista: Program upravljanja ribarskim područjem
32 Kontrolna lista: Godišnji program upravljanja ribarskim područjem
33 Kontrolna lista: Monitoring
34 Kontrolna lista: Promet ribe
35 Kontrolna lista: Obezbeđenje i utrošak sredstava namenjenih za finansiranje zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda